Fecir | Konular | Kitaplar

Kâr Açısından Alış-veriş Şekilleri 1- Musâveme

Kâr Açısından Alış

Kâr Açısından Alış-veriş Şekilleri:

1- Musâveme:

Satıcının, malı alış fiyatını
ve kârın miktarını söylemeden satmasıdır. Serbest pazarlık sûretiyle yapılan bir
satıştır. Ekseriya satışlar böyledir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bunda
kârın fâhiş miktarda olmaması gerekir.