Fecir | Konular | Kitaplar

Asr Sûresinin Meali

Asr Sûresinin Meali

Asr Sûresinin
Meali


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. Asr'a yemin olsun ki (yani peygamberlik
çağına yahut zamana veya ikindi namazına andolsun ki),

2. İnsan ziyan içindedir.

3. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine
hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna (onlar ziyan­dan kur­tulmuşlardır).

Merhum Mehmet Akif Ersoy bu sûre hakkında şöyle
diyor:

"Halikın namütenahi adı var en başı Hak

Ne büyük şey kul için Hakk'ı tutup kaldırmak

Hani ashâb-ı kirâm ayrılalım derlerken

Mutlaka sûre-i ve'l-Asr'ı okurmuş bu neden ?

Çünkü meknun o büyük sûrede esrârı felâh

Başta iman-ı hakikî geliyor sonra salâh

Sonra Hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık

Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık."

[1]


[1]
Fatma Keskin, Sabır, Misyon Yayınları.