Fecir | Konular | Kitaplar

Sabırda Israrlı Olmak

Sabırda Israrlı Olmak

Sabırda Israrlı
Olmak:


Eğer mü'minler, Allah'ın âyetlerine yakinen iman
eder, O'nun yolunda gereği gibi sabrederlerse; Allah (cc), onlara kendi
içlerinden, onları iyi yola sevkedecek, onları güzelce yönetecek önderler
(imamlar) var eder (32/Secde, 24). Mü'minler, Allah yolunda yaptıkları
çalışmalarda ve O'na olan ibadetlerinde sabırlı olmak zorundadırlar. Hatta bu
sabırlarında ısrarlı davranacaklardır. "Sabırlı olun, sabrınızda ısrarlı
olun, yahut sabretmekte direnin" (3/Âl-i İmran, 200) ifadeleri, aslında
sabrın iki anlamına dikkat çekmektedir. Sabır, nefsi kendinde bulunan zorluklara
katlandırmaktır. Musâbere (âyette ‘sâbirû' şeklinde) ise, nefsi hem kendisindeki
hem de dışında olabilecek zorluklara katlandırmaktır. Örneğin, hastalık nefsin
kendindedir. Ona katlanmak sabırdır. Ancak Allah yolunda cihad, O'nun yolunda
çalışmak nefsin dışındaki zorluktur. Bu uğurda sabretmek ise musâberedir. Sabrın
bu derecesi daha üstündür.

[1]


[1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 356-357. Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.