Fecir | Konular | Kitaplar

Sabır Aktif Bir Direniştir

Sabır Aktif Bir Direniştir

Sabır Aktif Bir
Direniştir

Sabır aynı zamanda bir direniştir. Zorluğa,
güçlüklere, imkânsızlıklara, darlıklara, felâketlere, sınanmalara, Allah yolunda
çekilen çile ve sıkıntılara, amellerin getirdiği yüklere, nefsinin
arzularına karşı bir direniştir. Sabır, pasif bir durgunluk, sessiz bir şekilde
bekleme, hele hele her şeye katlanma, zillete boyun eğip râzı olma hiç değildir.
Sabır aktif bir direnmedir. Mü'min, meselâ, felâket karşısında eli kolu bağlı
bir vaziyette beklemez ve bu beklemenin adını da ‘sabır' koymaz. Aksine o,
felâketi en az bir zararla veya zararsız bir şekilde atlatmaya, felâketin
getirdiği mahrumiyeti yenmeye çalışır. Nefsinin kötü isteklerini yerine
getirmemek tek başına sabır değildir. Günah işlemenin çok uygun olduğu bir
ortamda nefsinin kötü isteklerine direnip, ona hayırlı amelleri işletmek, onun
kötü isteklerinin yerine ona ma'ruf (iyi) olan şeyleri yaptırtmaktır.

Kur'an'da sabır mü'minlerin en önemli
sıfatlarından biri olarak ve daha çok cihadla ve Allah yolunda dayanmak ahlâkı
ile beraber geçmektedir. İman edip, imanlarını her türlü güçlüğe rağmen
koruyanlar, imanlarını korumada dirençli bir sabır gösterenler Rabbimizin övdüğü
güzel insanlardır.