Fecir | Konular | Kitaplar

Kavram Olarak Şeriat

Kavram Olarak Şeriat

Kavram Olarak
Şeriat:


Türkçe'de 'şeriat' deyince sözlük anlamına ve
genel olarak kullanılan mânâsına bakılmaksızın, yalnızca İslâm'ın toplum ve
devlet düzeni için getirdiği kurallar akla getirilmektedir. Kimileri de bu
kelime ile yalnızca İslâm ceza hukuk sistemini kasdetmektedir. Meseleye bilimsel
bir açıdan bakılmadığı için de bu kavram, pek çok kesim tarafından eksik ve
yanlış tanınmaktadır. Kimileri de bu kelimeyi kendi bakışıyla
değerlendiriyorlar, ona olumsuz bir anlam yükleyip bununla Allah'ın aziz dini
İslâm'ı tartışma zeminine çekmek istiyorlar.

Bazı kimseler kendilerine göre bir 'şeriat'
tanımı yapıyorlar, sonra da kendi uydurdukları tanıma göre İslâm'a karşı olumsuz
tavır alıyorlar. Hatta müslüman olduğunu iddia eden pek çokları da bu yanlış
bilgilenme yüzünden Allah'ın dini İslâm'ı yanlış anlıyorlar, yanlış tanıyorlar,
bilmeden kendi değerlerine, içinde yaşadıkları toplumun değerlerine karşı
çıkıyorlar. Kavram kargaşası meydana getirip kafaları karıştırıyorlar.

Günümüzde (özellikle Türkiye'de) 'şeriat'
kelimesi maalesef en yanlış tanınan, üzerinde çok fazla gürültü yapılan
kavramlardan biridir. Kavramların yerli yerine oturmaması ve özellikle bazı
çevrelerin resmî imkânları kullanarak meydana getirdikleri olumsuz hava yüzünden
sapla saman birbirine karışmaktadır. Kötü niyetli bozguncuların ve kendi
ideolojilerini topluma bir dünya görüşü, bir yaşama biçimi olarak dayatıp
saltanat sürmek isteyenlerin yanlış görüşlerini bir tarafa bırakıp olaya
bilimsel açıdan bakmak gerekir. Bilinmelidir ki, bir kavram kendi bağlamında
kendi âit olduğu sistemde bir anlam kazanır. O kavramı alanından ve âit olduğu
yerden koparır, içerisini kendiniz doldurmaya kalkarsanız; o kavramla ifade
edilen şeyi insanlara arzu edildiği gibi sunmanız mümkün değildir.

Terim (kavram) kelimesinin 'ıstılah' sözcüğü ile
karşılandığını hatırlayalım. Istılah; bir topluluğun belli bir şey, bir
kelimenin anlamı üzerinde söz birliği etmesi, sözün kullanılışı üzerindeki
ihtilâfın giderilmesi demektir. Böyle olunca, bazıları ne derse desin,
kavramlara ilgili ilim çevrelerinin, o ilme âit ölçülerin getirdiği tanım
önemlidir. 'Şeriat', Arapça kökenli bir kelimedir ve İslâm geldikten sonra,
sözlük anlamını aşarak kavram-terim halini almıştır. Öyleyse, onun ne olduğunu
anlamak için onun köküne, sözlük anlamına, kullanılış sahasına, neler hakkında
kullanıldığına bakmak gerekir.

Şunu da vurgulamak gerekiyor ki, bu kavramın bu
denli yanlış tanıtılması; İslâm'a karşı olan, onun bir hayat sistemi olarak
yaşanmasını istemeyen bir zihniyetin çabasıdır. İslâm'a doğrudan karşı
olduklarını söyleyemeyenler bu kavrama verdikleri olumsuz anlamın gölgesine
sığınıyorlar. Onu kötü, eksik, çağdışı gösterip kitleleri İslâm'ın getirdiği
ölçülerden uzaklaştırmaya, ya da İslâm'ın ahlâk ilkelerinden uzak durmalarını
sağlamaya çalışıyorlar.